Dorośli z autyzmem: obywatele województwa mazowieckiego

O sytuacji osób dorosłych z autyzmem, zamieszkałych na terenie regionu, dyskutowano podczas debaty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkanie, które zorganizowała Fundacja Synapsis, otworzył wicewojewoda Dariusz Piątek.

W trakcie konferencji przedstawiono raport na temat osób z autyzmem na Mazowszu, który opracowano na podstawie wywiadów przeprowadzonych wśród rodziców, instytucji pomocy społecznej, administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Rozmawiano również o wykorzystaniu wyników badań do szkoleń pracowników służb socjalnych.  Zaprezentowano przykłady wykluczenia społecznego osób z autyzmem i omówiono wsparcie dla nich z perspektywy terapeuty. Przedstawiono rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji autystycznej młodzieży i dorosłych na terenie województwa mazowieckiego.  Spotkanie zakończył panel dyskusyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele:  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,  Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy.

Autyzm to zaburzenie rozwoju, do którego typowych cech należą problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments