Dopalacze kradną życie

Policjantki  Wydziału Prewencji wspólnie z przedstawicielem  Sanepidu  spotkały się z gimnazjalistami  w Czernicach Borowych. Tematem spotkania były  zagrożenia wynikające z używania narkotyków  i   dopalaczy.

Niemal  stu gimnazjalistów  ze szkoły w  Czernicach Borowych wzięło udział w spotkaniu z policjantkami  Wydziału Prewencji KPP w Przasnyszu oraz przedstawicielem  przasnyskiego     Sanepidu w ramach programu profilaktycznego  „Dopalacze kradną życie”. Młodzież poznała  konsekwencje   związane  z zażywaniem  środków odurzających  –  dopalaczy. Prelegentki  wykorzystując  prezentację  pn. „Dopalacze kradną życie”  omówiły zagrożenia, problemy  i konsekwencje wynikające z   używania środków odurzających.  Przedstawiciel przasnyskiego Sanepidu  omówiła aspekty zdrowotne, a podczas krótkiego eksperymentu  z wykorzystaniem   popularnych produktów  spożywczych  uzmysłowiła młodzieży  , jak łatwo można  zostać poczęstowanym dopalaczem. Młodzi uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem obejrzeli  film profilaktyczny  „ANTIDOTUM”   zwracający uwagę na konsekwencje używania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz źródła agresji i przemocy.

EŚ/EN KPP Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments