Diecezja Płocka podała wytyczne dotyczące Pierwszej Komunii Świętej. Możliwe indywidualne przyjęcie sakramentu.

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z panującą pandemią COVID-19 pojawiają się liczne prośby i pytania dotyczące możliwości organizacji Pierwszej Komunii Świętej w roku szkolnym 2019/2020. W związku z tym, ks. Piotr Grzywaczewski, Wikariusz Biskupi
ds. sakramentalnych przekazał najnowsze wytyczne Diecezji Płockiej.

 

Wczoraj, 22 maja Diecezja Płocka opublikowała najnowsze wytyczne dotyczące uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w swoich parafiach. W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie indywidualne przyjęcie sakramentu.

1. Ponieważ szkoły wciąż kontynuują pracę zdalną, a uczniowie klas I-III mają możliwość (nie jest to obowiązek) uczęszczania na zajęcia opiekuńczo – dydaktyczne, grupowe uroczystości pierwszokomunijne w diecezji są przełożone na okres powakacyjny.

2. Za zgodą proboszcza i na wyraźną (pisemną), umotywowaną dobrem duchowym dziecka prośbę rodziców oraz przy ich zaangażowaniu możliwe jest natomiast obecnie indywidualne (bądź w małych, kilkuosobowych grupach) przygotowanie i celebrowanie z dzieckiem sakramentu pokuty i pojednania oraz celebrowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w dowolnym dniu tygodnia (niekoniecznie w niedzielę).

3. Pisemną informację o ilości dzieci przystępujących indywidualnie do Pierwszej Komunii Świętej oraz o formie ich przygotowania, należy przekazać do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej do dnia 15 czerwca 2020 r.

4. Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się w kościele z uwzględnieniem obowiązującego limitu osób i przy zachowaniu właściwego dystansu.

5. W przygotowaniach można roztropnie wykorzystywać także komunikację on-line. Czas przygotowań nie powinien być krótszy niż jeden miesiąc i może rozciągnąć się także na okres wakacyjny.

6. Indywidualny program formacji opracowany przez proboszcza i katechetę dziecka powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w Diecezji Płockiej.

 

7. Powrót do grupowego sposobu przygotowania i przeprowadzenia uroczystości będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

 


 

Źródło Diecezja Płocka
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments