DELEGACJA KONGRESU BUDOWNICTWA U MARSZAŁEK SEJMU EWY KOPACZ

W dniu 27 czerwca 2013 roku Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz przyjęła rozszerzoną delegację Kongresu Budownictwa w składzie:
Roman Nowicki                     – Przewodniczący Kongresu
Jerzy Stępień                         – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Ryszard Piotrowski               –  Wydział Prawa UW
Andrzej Dobrucki                  – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Michał Staszewski                – Prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
(Pani Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego i b. minister sprawiedliwości Andrzej Kalwas nie mogli uczestniczyć w spotkaniu ale udzielili pełnego poparcia inicjatywie).
W oparciu o ustalenia dużej konferencji zorganizowanej w ubiegłym roku w Sejmie przez Kongres Budownictwa w sprawie jakości prawa stanowionego przez parlament delegacja przedstawiła bardzo krytyczną opinię na temat jakości ustaw przyjmowanych w Sejmie. Posłowie i kluby poselskie działają bardzo często w imię swoich partykularnych interesów nadmiernie upolityczniając procesy stanowienia prawa. Wiele przyjmowanych ustaw jest w zasadniczej kolizji  z Konstytucją. Nierzadkie są przypadki przyjmowania ustaw wbrew opiniom prawników sejmowych, ekspertów i tak znaczących instytucji jak Komitet Integracji Europejskiej (Prawo Budowlane). Uwagi Kongresu Budownictwa i zaproszonych ekspertów spotkały się z zainteresowaniem Pani Marszałek. W celu kontynuowania starań o  zmiany w podejściu posłów i klubów do prac legislacyjnych Kongres Budownictwa zaproponował  powołanie Społeczno – Poselskiego Zespołu d/s Jakości Stanowionego Prawa. Jego celem byłoby przygotowanie raportu dotyczącego tych spraw.  Wnioski zostaną przedstawione opinii publicznej i Prezydium Sejmu.


Roman Nowicki


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments