Decyzja w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji w Przasnyszu odroczona!

Decyzja w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji w Przasnyszu została odroczona. Z powodu sprzeciwu mieszkańców burmistrz Waldemar Trochimiuk zarządził szerokie konsultacje społeczne.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych alarmuje – w Polsce dramatycznie rośnie spożycie trunków. Rocznie na głowę nasi rodacy spożywają 9 litrów mocnych alkoholi i 99,5 litra piwa. Co ciekawe do 2015 roku byliśmy poniżej średniej, a teraz jesteśmy w czołówce. W pijaństwie wyprzedzają nas jednak m.in. Mołdawianie, Litwini, Białorusini, Łotysze i Rosjanie. Przeciętny dorosły Polak rocznie wypija 12,5 litra czystego alkoholu. To dwukrotnie więcej, niż wynosi światowa średnia z ubiegłych lat.

Naprzeciw tym problemom wyszła nowelizacja ustawy antyalkoholowej, która obowiązuje od 9 marca 2018 r. Ma ona m.in. wpłynąć na zmniejszenie spożycia i daje gminom dużo większą niż dotychczas swobodę w regulowaniu sprzedaży wyskokowych trunków. Samorządy otrzymały uprawnienia do ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, również dla poszczególnych sołectw, dzielnic lub osiedli. Rady miast i gmin będą mogły wprowadzać ograniczenia i zakazy nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Oznacza to, że – teoretycznie – będzie możliwość wprowadzenia prohibicji od godziny 22.00 do 6.00 rano, która dotyczyć będzie nie tylko sklepów spożywczych, ale i stacji benzynowych. Znowelizowane przepisy wprowadzają również zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych – czyli restauracyjnych ogródków. Dotychczasowe obostrzenia dotyczyły tylko konkretnych lokalizacji – m.in. ulic, placów i parków.

Nadszedł czas, aby nad tym problemem pochylili się przasnyscy radni. Pierwotnie w porządku lipcowych obrad komisji oraz sesji Rady Miasta znalazł się punkt dotyczący podjęcia uchwały, dotyczącej wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych, zaś w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Przasnysz pojawił się projekt uchwały precyzujący, że zakaz miałby dotyczyć godzin pomiędzy 23.00 a 6.00 rano. Okazuje się, że radni nie podejmą jeszcze takiej decyzji. Burmistrz zwrócił się do nich z prośbą o wykreślenie z porządku obrad wszystkich antyalkoholowych uchwał.

Przeprowadziliśmy co prawda konsultacje, odbyło się posiedzenie zespołu, który pracował nad tym problemem. W zespole tym brali udział przedstawiciele urzędu, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz zarządów osiedli. Natomiast docierają do mnie sygnały, że temat ograniczenia sprzedaży w godzinach nocnych jest nie do końca akceptowany. Dlatego ze swojej strony proszę, abyśmy jeszcze  przez najbliższy miesiąc ten temat konsultowali. Na dzień dzisiejszy mamy pozytywną opinię zarządów osiedli (oprócz jednego) i ww. zespołu, ale sugeruję, abyśmy rozszerzyli konsultacje społeczne i ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych skonsultowali z Radą Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżową Radą Miasta i z seniorami. Może o zdanie zapytalibyśmy mieszkańców za pośrednictwem szybkiej ankiety – proponował burmistrz. Radni nie pozostali obojętni na jego prośbę i zgodzili się na wykreślenie uchwał z porządku obrad. Nad ewentualnym wprowadzeniem nocnej prohibicji pochylą się dopiero w sierpniu.

Popieramy pomysł stworzenia ankiety, ponieważ ważne uchwały powinny być podejmowane zgodnie z wolą mieszkańców. Przasnyszanie powinni mieć możliwość wypowiedzenia się, czy są za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, czy może są temu przeciwni.

 

Małgorzata Jabłońska

Infoprzasnysz

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...