Decyzja w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji w Przasnyszu odroczona!

Decyzja w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji w Przasnyszu została odroczona. Z powodu sprzeciwu mieszkańców burmistrz Waldemar Trochimiuk zarządził szerokie konsultacje społeczne.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych alarmuje – w Polsce dramatycznie rośnie spożycie trunków. Rocznie na głowę nasi rodacy spożywają 9 litrów mocnych alkoholi i 99,5 litra piwa. Co ciekawe do 2015 roku byliśmy poniżej średniej, a teraz jesteśmy w czołówce. W pijaństwie wyprzedzają nas jednak m.in. Mołdawianie, Litwini, Białorusini, Łotysze i Rosjanie. Przeciętny dorosły Polak rocznie wypija 12,5 litra czystego alkoholu. To dwukrotnie więcej, niż wynosi światowa średnia z ubiegłych lat.

Naprzeciw tym problemom wyszła nowelizacja ustawy antyalkoholowej, która obowiązuje od 9 marca 2018 r. Ma ona m.in. wpłynąć na zmniejszenie spożycia i daje gminom dużo większą niż dotychczas swobodę w regulowaniu sprzedaży wyskokowych trunków. Samorządy otrzymały uprawnienia do ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, również dla poszczególnych sołectw, dzielnic lub osiedli. Rady miast i gmin będą mogły wprowadzać ograniczenia i zakazy nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Oznacza to, że – teoretycznie – będzie możliwość wprowadzenia prohibicji od godziny 22.00 do 6.00 rano, która dotyczyć będzie nie tylko sklepów spożywczych, ale i stacji benzynowych. Znowelizowane przepisy wprowadzają również zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych – czyli restauracyjnych ogródków. Dotychczasowe obostrzenia dotyczyły tylko konkretnych lokalizacji – m.in. ulic, placów i parków.

Nadszedł czas, aby nad tym problemem pochylili się przasnyscy radni. Pierwotnie w porządku lipcowych obrad komisji oraz sesji Rady Miasta znalazł się punkt dotyczący podjęcia uchwały, dotyczącej wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych, zaś w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Przasnysz pojawił się projekt uchwały precyzujący, że zakaz miałby dotyczyć godzin pomiędzy 23.00 a 6.00 rano. Okazuje się, że radni nie podejmą jeszcze takiej decyzji. Burmistrz zwrócił się do nich z prośbą o wykreślenie z porządku obrad wszystkich antyalkoholowych uchwał.

Przeprowadziliśmy co prawda konsultacje, odbyło się posiedzenie zespołu, który pracował nad tym problemem. W zespole tym brali udział przedstawiciele urzędu, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz zarządów osiedli. Natomiast docierają do mnie sygnały, że temat ograniczenia sprzedaży w godzinach nocnych jest nie do końca akceptowany. Dlatego ze swojej strony proszę, abyśmy jeszcze  przez najbliższy miesiąc ten temat konsultowali. Na dzień dzisiejszy mamy pozytywną opinię zarządów osiedli (oprócz jednego) i ww. zespołu, ale sugeruję, abyśmy rozszerzyli konsultacje społeczne i ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych skonsultowali z Radą Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżową Radą Miasta i z seniorami. Może o zdanie zapytalibyśmy mieszkańców za pośrednictwem szybkiej ankiety – proponował burmistrz. Radni nie pozostali obojętni na jego prośbę i zgodzili się na wykreślenie uchwał z porządku obrad. Nad ewentualnym wprowadzeniem nocnej prohibicji pochylą się dopiero w sierpniu.

Popieramy pomysł stworzenia ankiety, ponieważ ważne uchwały powinny być podejmowane zgodnie z wolą mieszkańców. Przasnyszanie powinni mieć możliwość wypowiedzenia się, czy są za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, czy może są temu przeciwni.

 

Małgorzata Jabłońska

Infoprzasnysz

Skomentuj artykuł

avatar