Debata poświęcona bezpieczeństwu w ramach programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”

W dniu 28.05.2014 r. odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu debata poświęcona bezpieczeństwu w ramach programu „ Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole” realizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Komendantem Policji z siedzibą w Radomiu.

Uczestniczyli w niej:

– przedstawiciele Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce: dyrektor Pani Teresa Michalak, starszy wizytator Pani Elżbieta Radomska, starszy wizytator Pani Bożena Kneć, starszy wizytator Pani Czesława Popielarczyk,

– zaproszeni goście w osobie Burmistrza Miasta Przasnysza Pana Waldemara Trochimiuka oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Pana Ryszarda Juklaniuka,

-dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i rodzice ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Miasta i Powiatu Przasnyskiego.

Debatę otworzyła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu Pani Sabina Olszak, która powitała wszystkich uczestników. Zgromadzonym owocnych obrad życzył również Burmistrz Miasta Przasnysza Pan Waldemar Trochimiuk, podkreślając w swym wystąpieniu wagę poruszanych zagadnień. Następnie głos zabrała Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Pani Teresa Michalak, która przedstawiła cele, zadania i formy realizacji programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”.

W dalszej kolejności moderator spotkania – starszy wizytator Pani Elżbieta Radomska poprowadziła panel dyskusyjny. Wzięli w nim udział przedstawicielka nauczycieli psycholog Pani Anna Brzostek, rodziców Pan Bogusław Brykała, społeczności uczniowskiej Izabela Mażewska, przedstawiciel Kuratorium starszy wizytator Pani Czesława Popielarczyk, Nadkomisarz Powiatowej Komendy Policji w Przasnyszu Pani Ewa Nowak oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Pani Joanna Cieślik. Każdy z panelistów z perspektywy reprezentowanych grup społecznych odniósł się do postrzegania bezpieczeństwa dziecka w szkole i w domu, wskazał na możliwość podjęcia określonych działań, podkreślając jednocześnie wagę ich interdyscyplinarnego charakteru. Zgromadzeni mieli również okazję zapoznania się z wynikami badań ankietowych poświęconych powyższej tematyce, przeprowadzonych przez kuratorium w środowisku uczniowskim. W trakcie debaty zaprezentowano także konkretne działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci podejmowane przez placówki oświatowe oraz środowisko lokalne.

Po części oficjalnej wywiązała się dyskusja, w trakcie której poruszano problemy konkretnych szkół oraz dzielono się spostrzeżeniami ze sposobów ich rozwiązywania.

Podsumowania spotkania dokonała dyrektor Pani Teresa Michalak, która podkreśliła wagę bezpieczeństwa dziecka w szkole i przedstawiła zapisane przez siebie wnioski z dyskusji.

Wszyscy byli zgodni co do tego, że szkoła jako płaszczyzna ścierania się różnych osobowości, temperamentów nie jest pozbawiona problemów wychowawczych, ważne jest jednak to, aby wszyscy odpowiednio wcześniej dostrzegali i wykorzystując potencjał uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego, właściwie je rozwiązywali.


Szkoła Podstawowa nr 2


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments