DARMOWA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZASNYSKIEGO

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). na terenie całego kraju od 1 stycznia 2016 został uruchomiony system nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie Powiatu Przasnyskiego utworzono dwa punkty, w których mieszkańcy Powiatu Przasnyskiego będą mogli uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
– osoby, które nie ukończyły 26-go roku życia,
– osoby, które ukończyły 65 lat,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– kombatanci,
– weterani,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W punkcie pomocy prawnej należy okazać stosowny dokument uprawniający do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
– pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– prawa karnego,
– prawa administracyjnego,
– prawa ubezpieczeń społecznych,
– prawa rodzinnego,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Lokalizacje punktów darmowej pomocy prawnej:

Punkt 1 – Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, ul. B. Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz (parter)

Punkt 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjanych w Chorzelach, ul. Szkolna 4, 06-330 Chorzele (parter)

Godziny przyjęć interesantów:
Każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  do 12.00

SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY PRACY PUNKTÓW W STYCZNIU – do pobrania tutaj.

Więcej informacji:
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments