Czy w powiecie przasnyskim powstanie szeroka koalicja?

W dniu 24.10.2018 r. spotkał się klub radnych powiatowych PSL ze starostą Zenonem Szczepankowskim. Dyskutowano o nowej sytuacji w radzie powiatu. Po ostatnich wyborach koalicja PSL-PPP (PO) utraciła większość. Nowa koalicja, która zawiązała się 23 bm. PiS-PPP dysponuje 9 mandatami w radzie, która składa się z 17 radnych.

Zenon Szczepankowski uspokoił swoich radnych zaniepokojonych przede wszystkim możliwością wstrzymania inwestycji powiatowych oraz utworzenia nowego liceum w Przasnyszu.

Starosta zapewnił, że złożył propozycję utworzenia szerokiej koalicji zarówno Krzysztofowi Bieńkowskiemu (PiS), jak i Waldemarowi Trochimiukowi (PPP).

Liderzy PiS i PPP wprawdzie wykluczyli jakąkolwiek współpracę z PSL, ale inaczej myśli wielu członków obu ugrupowań. Oni będą przekonywać swoich liderów do zawarcia szerokiej koalicji w interesie utrzymania wysokiego tempa inwestycji w powiecie przasnyskim.

Powiat Przasnyski jest obecnie na pierwszym miejscu w Polsce w inwestycjach per capita i w wykorzystaniu środków unijnych. W interesie wszystkich mieszkańców Powiatu jest utrzymanie tempa rozwoju naszego powiatu i gmin.

Pomoc w tej sprawie deklaruje też marszałek Adam Struzik.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments