Czernice Borowe: PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ZAPRASZAMY do zgłoszenia się do projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

 

Każda osoba będzie miała szansę na:

– indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe (obsługa komputera, księgowość, e-marketing, administracja samorządowa, prowadzenie działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej),

– uczestnictwo w płatnych stażach rehabilitacyjnych,

– uczestnictwo w praktykach zawodowych,

– finansowanie kosztów nauki, w tym materiałów dydaktycznych,

– uczestnictwo w warsztatach aktywizacyjno -zawodowych oraz  prawnych.

 

Dla uczestników projektu przewidujemy wyjazdy integracyjne do najciekawszych miejsc w Polsce!

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 022/ 565 48 77 oraz pod adresem www.aktywizacja.org.pl, zakładka e-szansa.

 

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) we współpracy z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (Partner projektu) i współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie  i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.


Kamil Grabowski


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments