Czernice Borowe: Odśnieżanie dachów i chodników

W związku z utrzymującymi się intensywnymi opadami śniegu, zwracam się z apelem do wszystkich właścicieli i zarządców budynków na terenie Gminy Czernice Borowe o odśnieżanie dachów budynków, aby zapobiec katastrofom budowlanym. Apeluję również o bieżące odśnieżanie chodników wzdłuż posesji.

    Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten narzuca przepis art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2012 roku o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. Nr 391 ze zm.). Za niewypełnienie tego obowiązku grozi mandat karny.

     Informuję, że w obecnym sezonie zimowym odśnieżaniem będzie zajmowała się wyłoniona w drodze przetargu firma: Usługi Transportowe Roboty Ziemne Stolarczyk Tomasz, ul. Przasnyska 33a, 06-400 Ciechanów. Gminy zobowiązana jest zapewnić przejazd na drogach gminnych. Drogi prywatne należy odśnieżać we własnym zakresie.


Wojciech Brzeziński

Wójt Gminy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments