Cichutki remont klasztoru przasnyskich „Mateczek”

Niedawno informowaliśmy o pracach remontowych, które trwają w klasztorze Ojców Pasjonistów w Przasnyszu. Trochę bez rozgłosu odbywa się również remont drugiego z przasnyskich klasztorów – Mniszek Klarysek Kapucynek.

W tej chwili toczą się prace przy drugim z trzech etapów wymiany dachu. Ogromna inwestycja nie byłaby możliwa bez wsparcia z zewnątrz. Dzięki wielkiemu nakładowi pracy i wsparciu ludzi dobrej woli udało się napisać skuteczne wnioski i pozyskać dwie dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości ponad 300 tys. zł. Drugi etap remontu ma zakończyć się późną jesienią. Aby sfinalizować prace, konieczne będzie pozyskanie środków na trzeci etap – wymianę pokrycia, obejmującego północną połać dachu.

Jak poformowała nas Anna Bocian, Rzecznik Prasowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –  Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu otrzymał w ramach programu MKiDN „ochrona zabytków” dwie dotacje na prace, związane z remontem dachu klasztoru – w 2017 r. – 110.000,00 zł i w 2018 r. – 200.000,00 zł. Zakres prac, realizowanych w ubiegłym roku, obejmował remont dachu od strony wschodniej i częściowo południowej; w bieżącym roku dach remontowany jest od strony zachodniej i częściowo południowej. Do wykonania pozostaje połać północna. Zadanie z 2017 roku zostało już zakończone i rozliczone. Dnia 19.06.2018 r. została zawarta kolejna umowa, zgodnie z którą prace mają być prowadzone do 31.10.2018 r.

Wymiana zadaszenia to jednak kropla w morzu potrzeb, ponieważ pilnych prac wymaga również elewacja zewnętrzna i wnętrza klasztoru, które nie doczekały się porządnego remontu od dziesięcioleci. Same siostry zakonne przyznają, że klasztorne pomieszczenia i  korytarze są w bardzo złym stanie technicznym. Ponadto wnętrza obiektu kryją wiele zabytkowych obrazów i rzeźb sakralnych, a część z nich  wymaga renowacji. Potrzeby są więc jeszcze ogromne, a „Mateczki” nie ustają w modlitwie o szczęśliwe zakończenie wszelkich prac.

Małgorzata Jabłońska

Infoprzasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments