Chorzele żegnają śp. Mirosława Majewskiego.

Przypadł mi w udziale smutny obowiązek pożegnania w imieniu władz samorządowych, pracowników urzędu, podległych jednostek i mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele Naszego śp. Mirosława Majewskiego, wspaniałego człowieka, męża, ojca, przyjaciela, kolegę, naczelnika straży, wieloletniego sołtysa.

Drogi Mirku. Z ogromną przykrością przyjęliśmy wiadomość o Twojej śmierci. Zwłaszcza dlatego, że znaliśmy Cię jako człowieka dobrego, o otwartym sercu i ogromnej kulturze osobistej. Wiedzą o tym wszyscy Ci, którzy przez wiele lat żyli, pracowali, wzrastali u Twego boku, czy Ci dla których byłeś wspaniałym naczelnikiem straży od wielu lat, czy sołtysem przez 12 lat. Jako burmistrz miałam przyjemność współpracować z Tobą przez ostatnie 8 lat. Przez wiele dni swojego życia udzielałeś się społecznie. Praca dla innych była dla Ciebie przyjemnością. Przyjeżdżałeś do urzędu załatwiając prośby swoich mieszkańców sołectwa. Dbałeś o ich sprawy, chętnie poświęcając swój czas osobisty. Ale troszczyłeś się również o sprawy kulturalne. Z ochotą podejmowałeś się organizacji wielu imprez czy uroczystości dla swoich mieszkańców. Wspomnę choćby dożynki, gdzie Twoje zaangażowanie było wzorowe. Pamiętam, jak byłeś zadowolony, gdy wszystko się udało, a dzieci jak i dorośli byli szczęśliwi. To była dla Ciebie największa zapłata. Niczego więcej nie oczekiwałeś. Jako naczelnik OSP Zaręby zabiegałeś, by jednostka posiadała pełną gotowość bojową, odpowiedni sprzęt, umundurowanie, przeszkolenie, czy o utwardzenie placu przed budynkiem straży. To była niestety ostatnia prośba, którą do mnie skierowałeś. Wierzyłeś, że możemy być jedną wspólnotą, gdzie wszyscy będą czuli się tak samo ważni. Przez wiele lat dałeś się poznać jako człowiek pracowity, odpowiedzialny i uczciwy. Dla tych, którzy Cię znali byłeś autorytetem. Byłeś aktywnym sołtysem, naczelnikiem, strażakiem, mieszkańcem naszej małej Ojczyzny. Ale byłeś też wspaniałym synem, mężem, ojcem. Opiekuńczy, pracowity, kochający, łagodny, dobry, życzliwy. Twoi najbliżsi, żona, dzieci, są w wielkiej rozpaczy. Bo nie sposób nie być. Serce woła, że za wcześnie odszedłeś.

Droga, którą ludzkie serce wędruje przez życie, jest jedną z najgłębszych tajemnic. Składają się na nią chwile radości i smutku.

Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie, skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które łączyły nas ze śp. Mirkiem. To on dał się poznać jako człowiek, który cenił w życiu prostotę, wartości i nie gonił za sławą. Kochał naszą małą Ojczyznę, troszczył się o jej rozwój i swoich mieszkańców sołectwa.

Trudno jest rozstać się ze śp. Mirosławem, gdyż zostawił po sobie owoce dobra i miłości. Wiele jego śladów pozostanie w świadomości i pamięci ludzi, których spotkał na swojej drodze życia. Swoim charakterem, postawą życiową, pogodą ducha, otwartością i życzliwością wobec drugiego człowieka dawał wiele radości.

Ja osobiście poznałam Go, jako człowieka myślącego, zawsze skorego do pomocy drugiemu człowiekowi. Zapamiętamy Go jako człowieka kochającego, energicznego, zaangażowanego i otwartego na drugiego człowieka.

Drogi przyjacielu, żegnając się dzisiaj z Tobą dziękujemy Ci za Twoje wyważone i przemyślane słowa, za Twoją rozwagę, której tak często nam dziś brakuje.

Dziękujemy za Twoją odpowiedzialność.

W Twojej pracy sołtysa, naczelnika widzieliśmy harmonię pomiędzy tym co myślałeś, co mówiłeś, a tym co robiłeś.

Dziękujemy za dni serdeczne, pełne ciepła, dobroci, mądrości, radości, za czas pełen troski o każdego z nas, a szczególnie o swoich najbliższych.

Wierzymy, że spotkamy się znów razem po drugiej stronie, w świetle i miłości samego Boga, który otrze z naszych oczu łzę, a w miejsce pustki wprowadzi radość i pokój serca.

Zostaniesz w naszej pamięci jako wspaniały człowiek. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Ci Mirku wszystkie trudy Twego ziemskiego życia i niech zaprowadzi do krainy życia wiecznego. Na spotkanie z wielką miłością Ojca.

Ale także niech to będzie moment, w którym my wszyscy podziękujemy Panu Bogu za niego, za Mirosława Majewskiego. Umarł tak jak żył. Umarł będąc w drodze, w służbie rodzinie i ludziom. Będziemy tęsknić za Tobą w modlitwie i poszukiwać Ciebie w niebiańskiej przestrzeni, a żyć będziesz zawsze w naszej serdecznej pamięci. Nigdy Cię nie zapomnimy.

Cześć Jego Pamięci.

Z wyrazami najwyższego szacunku
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele


Źródło UM Chorzele
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments