Chorzele. Zebrali 13,5 litra krwi!


W ramach obchodów  100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w Zespole Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach zaplanowano akcję mającą na celu Zbiórkę Krwi. Została ona zorganizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Warszawie oddział w Mławie.

Akcja odbyła się 23.11.2018 r. w świetlicy internatu i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do oddania krwi zgłosiło się ok. 50 osób. Większość z nich stanowili nasi uczniowie, którzy bardzo chętnie zgłaszali się do udziału w akcji, nauczyciele na czele z Panem Dyrektorem naszej szkoły Krzysztofem Milewskim oraz pracownicy administracji i obsługi. Zgłosili się także mieszkańcy gminy Chorzele. Jednak nie wszyscy chętni mogli zostać zakwalifikowani do akcji. Pierwszym warunkiem było ukończenie 18 lat. Kolejnym elementem było pobranie próbki krwi przez pielęgniarkę, w celu wykonania wstępnych badań dotyczących między innymi poziomu hemoglobiny we krwi. Jeśli wynik był w normie, wtedy lekarz na podstawie wypełnionego przez kandydatów – ochotników kwestionariusza, badań laboratoryjnych oraz ankiety i wywiadu z potencjalnymi krwiodawcami, decydował czy dana osoba mogła oddać krew czy nie. Ostatecznie krew oddało aż 30 osób, co daje wynik 13,5 litra.

To bardzo piękny gest, dowód wysokiego zaangażowania i poczucia silnej więzi międzyludzkiej, wynikający po prostu z życzliwości serca.


Źródło Katarzyna Brosch
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments