Chorzele: Spotkanie Pani Burmistrz z mieszkańcami

W niedzielę 28 lipca br. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej z mieszkańcami. Dotyczyło ono zadań inwestycyjnych w mieście i gminie w latach 2011-2013 oraz planów inwestycyjnych na kolejne lata.

W jego trakcie omówione zostały, zarówno zrealizowane, jak i będące w realizacji oraz planowane zadania inwestycyjne w Gminie Chorzele. Mieszkańcy podziękowali pani Burmistrz brawami za zrealizowane inwestycje oraz w ramach dyskusji podnosili sprawy bezpośrednio ich dotyczące, jak również przasnyskiej strefy gospodarczej. Spotkanie odbyło się przy wypełnionej sali w przyjaznej atmosferze w dawnym budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury przy ulicy Żabiej i trwało dwie godziny.


Urząd Miasta i Gminy Chorzele


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments