Chorzele: „Moim celem moja przyszłość” i „Nasze projekty na przyszłość”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała Urząd, że wnioski pn. „Moim celem moja przyszłość” i „Nasze projekty na przyszłość” o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakość usług edukacyjnych PO KL, zostały ocenione pozytywnie.

Projekt pn. „Moim celem moja przyszłość” oceniony przez niezależnych członków Komisji Oceny Projektów uzyskał wynik 121 punktów, a projekt pn. „Nasze projekty na przyszłość” uzyskał wynik 111,5 punktu.

Kwota dofinansowania projektu pn. „Moim celem moja przyszłość” wynosi 366 677,18 zł – program roczny.

Szkoły objęte programem:

·         Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Wielkiej

·         Szkoła Podstawowa w Zarębach

·         Publiczne Gimnazjum w Duczyminie

Kwota dofinansowania projektu pn. „Nasze projekty na przyszłość” wynosi 433 838,60 zł – program dwuletni.

Szkoły objęte programem:

·         Szkoła Podstawowa w Chorzelach


Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments