Chorzele: INFORMACJA o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2014 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego w dwóch terminach, tj.:

•    od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,

•    od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 rok.

Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosi:

81,70 zł. * ilość użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

•    1-30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

•    1-31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu miasta i gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek dostępny jest TUTAJ.


Sprawdź również
Komentarze
Loading...