CERTYFIKAT CAF DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, w wyniku pozytywnej oceny dokonanej w listopadzie 2015 roku przez zewnętrznych audytorów, otrzymało certyfikat Wspólnej Metody Oceny – CAF (Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF). Otrzymanie certyfikatu CAF jest m.in. potwierdzeniem nastawienia Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na proces ciągłego doskonalenia się.

Wspólna Metoda Oceny (Common Assessment Framework – CAF) jest narzędziem zarządzania jakością opartą na założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy. W pierwszym etapie pracownicy urzędu podczas warsztatów samooceny i pracy w podzespołach, dokonali oceny starostwa według dziewięciu kryteriów metody CAF. Następnie na podstawie oceny punktowej i dokonanej analizy mocnych i słabych stron instytucji, powstał plan doskonalenia, którego realizacja potrwa do końca kwietnia 2016 r. W ramach drugiego etapu starostwo wzięło udział w procesie poświadczania jakości zastosowania metody CAF, czego efektem jest otrzymanie certyfikatu, który zachowuje ważność przez 2 lata od daty przyznania.

Proces Poświadczenia Skutecznego Użytkowania CAF realizowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (poprzednio Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) w ramach projektu: Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V „Dobre rządzenie”.

Wśród 77 urzędów jednostek samorządowych, które do tej pory przeszły pozytywną weryfikację i uzyskały Poświadczenie Skutecznego Użytkowania CAF jest tylko 14 powiatów w tym powiat przasnyski.(stan na dzień 29 stycznia 2016 r.).

Anna Obidzińska-Wójcik
Sekretarz Powiatu


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments