przeglądanie Kategoria

Zapytaj prawnika

Prawnik radzi: Umowa gwarancji

Okazuje się, że spore wątpliwości wywołują uprawnienia nabywcy w związku z udzieloną na towar gwarancją. W przypadku poważnych wad, powtarzających się lub niedających się usunąć może nawet przysługiwać żądanie wymiany towaru na nowy, wolny…

Prawnik radzi: Odszkodowanie za mieszkanie

Powtarzającym się ostatnio problemem bywa kwestia odpowiedzialności za szkody powstałe w mieszkaniu bez winy posiadacza tego mieszkania. Odróżnić należy sytuację gdy szkoda powstała w związku z okolicznościami jakie wydarzyły się w…

Prawnik radzi: Rozgraniczenie

         W sytuacji gdy zaistnieje spór co do własności nieruchomości w związku z niemożnością ustalenia przebieg granicy powstaje kilka możliwości obrony swoich praw.          W zależności od sytuacji możliwe będzie skorzystanie z drogi…

Prawnik radzi: Naruszenie dóbr osobistych

            Istotnym problemem pojawiającym się coraz częściej jest kwestia obrony dobrego imienia w Internecie. Rzecz dotyczy naruszenia przez kogoś naszych dóbr osobistych. Wbrew popularnym stereotypom Internet przeważnie nie zapewnia…

Prawnik radzi: Ustroje małżeńskie

Zagadnieniem łączącym się z poruszaną często problematyką rozwodową pozostaje kwestia podziału majątku dorobkowego małżonków. Podstawą, którą należy omówić zbliżając się do tego tematu są małżeńskie ustroje majątkowe. Najczęściej występuje…

Prawnik radzi: Rękojmia

            Problem często pojawiającym się w zadawanych przez czytelników pytaniach są kwestie związane z reklamacją zakupionych towarów.             Kluczowe znaczenie ma tu rozróżnienie umowy gwarancji jakości od rękojmi.            …

Prawnik radzi: Odwołanie darowizny

Niewdzięcznym tematem, ale niezmiernie popularnym, jest kwestia odwołania przysporzenia jakiego ktoś dokonał za życia na rzecz innych osób.             Chodzi tu w szczególności o przekazanie gospodarstwa rolnego młodszemu pokoleniu.…

Prawnik radzi: Alimenty

            Zagadnienie najczęściej poruszane przez czytelników dotyczy kwestii związanych z alimentacją.             Sprawa jest stosunkowo prosta. Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dzieci. W przypadku gdy sprawa trafia…

Prawnik radzi: Zakaz prowadzenia pojazdów

Poruszanie kwestii związanych z prawem karnym poradach prasowych musi mieć charakter marginalny.  Wynika to głównie z wysoce indywidualnych cech zdarzeń wywołujących kontakt z prawem karnym, nie pozwalających przeważnie sprowadzić ich do…

Prawnik radzi: Klauzula wykonalności

Stosunkowy częstym problemem okazują się być wyroki wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym zaopatrzone w klauzule wykonalności, chociaż problem może dotyczyć też postępowań innych niż elektroniczne.                 Chodzi o…
error: ZAKAZ KOPIOWANIA!!!!
UA-36485488-1