Zapytaj prawnika

Poradnictwo prawne – grafik na marzec

Przedstawiamy marcowy grafik pracy adwokatów i radców prawnych udzielających porad w ramach systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Przasnysza i gminy Przasnysz. Prawnicy przyjmują w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Berka Joselewicza. Dodatkowo zamieszczamy także informację o poradach prawnych świadczonych dla mieszkańców północnej części powiatu przasnyskiego – w siedzibie …

czytaj »

Sąd ogłosił upadłość spółki Jategra!

Wracamy do głośnej sprawy przasnyskiego przedsiębiorstwa JATEGRA. Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłosił upadłość spółki. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Janusza Mierzejewskiego. Powyższe dobrze rokuje dla byłych i pokrzywdzonych pracowników spółki. Sprawę monitoruje „Gazeta w Przasnyszu”. – Miałem wątpliwość, czy spółka ta posiada wystarczające środki, które pozwoliłyby na pokrycie kosztów postępowania …

czytaj »

Prawnik radzi: Umowa gwarancji

Okazuje się, że spore wątpliwości wywołują uprawnienia nabywcy w związku z udzieloną na towar gwarancją. W przypadku poważnych wad, powtarzających się lub niedających się usunąć może nawet przysługiwać żądanie wymiany towaru na nowy, wolny od wad chociaż szczegóły, czy sposób realizacji uprawnień zależeć będzie od treści umowy gwarancji. Pamiętać bowiem …

czytaj »

Prawnik radzi: Odszkodowanie za mieszkanie

Powtarzającym się ostatnio problemem bywa kwestia odpowiedzialności za szkody powstałe w mieszkaniu bez winy posiadacza tego mieszkania. Odróżnić należy sytuację gdy szkoda powstała w związku z okolicznościami jakie wydarzyły się w pomieszczeniu nie zajmowanym przez nas, od szkód powstałych w związku z okolicznościami jakie miały miejsce w mieszkaniu przez nas …

czytaj »

Prawnik radzi: Rozgraniczenie

         W sytuacji gdy zaistnieje spór co do własności nieruchomości w związku z niemożnością ustalenia przebieg granicy powstaje kilka możliwości obrony swoich praw.          W zależności od sytuacji możliwe będzie skorzystanie z drogi postępowania sądowego lub administracyjnego.          Gdy naszym zdaniem sąsiad naruszył przebieg granicy i wszedł na nasz grunt …

czytaj »

Prawnik radzi: Naruszenie dóbr osobistych

            Istotnym problemem pojawiającym się coraz częściej jest kwestia obrony dobrego imienia w Internecie. Rzecz dotyczy naruszenia przez kogoś naszych dóbr osobistych. Wbrew popularnym stereotypom Internet przeważnie nie zapewnia anonimowości. Policja czy prokuratura posiadają szereg instrumentów operacyjnych pozwalających ustalić tożsamość osoby dokonującej naruszenia czyjegoś dobrego imienia.             W przypadku ujawnienia …

czytaj »

Prawnik radzi: Ustroje małżeńskie

Zagadnieniem łączącym się z poruszaną często problematyką rozwodową pozostaje kwestia podziału majątku dorobkowego małżonków. Podstawą, którą należy omówić zbliżając się do tego tematu są małżeńskie ustroje majątkowe. Najczęściej występuje ustrój domyślny czyli wspólność ustawowa. Oznacza to, że o ile małżonkowie nie zawrą umowy majątkowej stosunki majątkowe ich łączące będą oparte …

czytaj »

Prawnik radzi: Rękojmia

            Problem często pojawiającym się w zadawanych przez czytelników pytaniach są kwestie związane z reklamacją zakupionych towarów.             Kluczowe znaczenie ma tu rozróżnienie umowy gwarancji jakości od rękojmi.             Umowa gwarancji jakości jest dobrowolną umową zawieraną pomiędzy kupującym, a gwarantem – najczęściej producentem produktu. Z jej treści wynika zakres obowiązków …

czytaj »

Prawnik radzi: Odwołanie darowizny

Niewdzięcznym tematem, ale niezmiernie popularnym, jest kwestia odwołania przysporzenia jakiego ktoś dokonał za życia na rzecz innych osób.             Chodzi tu w szczególności o przekazanie gospodarstwa rolnego młodszemu pokoleniu. Bywają to dzieci, osoby spokrewnione w dalszej linii lub obce.             Szczególnej troski wymaga wybór tytułu pod jakim ma nastąpić obdarowanie. …

czytaj »
error: ZAKAZ KOPIOWANIA!!!!