przeglądanie Kategoria

Zwierzaki

Weterynarz z Przasnysza radzi wielu mieszkańcom miasta Przasnysz. O zwierzętach często informują również sklepy zoologiczne z Przasnysza.

Zwierzę na drodze, a polskie prawo.

Polskie prawo jest nieugięte w tym temacie, a za jego złamanie kierowca zapłaci wysoką grzywnę. Po­trą­ci­łeś zwie­rzę? Nie ucie­kaj z miej­sca wy­pad­ku. Za nie­udzie­le­nie po­mo­cy ran­ne­mu zwie­rzę­ciu i nie­po­in­for­mo­wa­nie o…