przeglądanie Kategoria

Krasne

OSP Krasne z nowym samochodem!

22 grudnia 2017 roku dostarczony został do Gminy Krasne nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Krasne. Samochód zakupiony został za kwotę 787.200,00 złotych brutto. Zakup został współfinansowany: ze środków Wojewódzkiego…