BURZLIWA SESJA RADY GMINY JEDNOROŻEC Z UDZIAŁEM STAROSTY ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

Obecny na sesji Rady Gminy Jednorożec starosta przasnyski usłyszał sporo gorzkich słów od wójta gminy Krzysztofa Stancela oraz radnych gminnych za sposób budowy drogi powiatowej Jednorożec – Lipa.

Usterki będą poprawione, a droga dokończona w 2018 roku.

Starosta wyjaśnił, że usterki w budowie drogi wykonawca poprawi. Droga ta robi wrażenie niedokończonej, bo faktycznie część robót na tej drodze zaplanowana jest w 2018 r. Chodzi o warstwę nawierzchniową na ul. Piastowskiej, o dokończenie robót w miejscowości Lipa i dokończenie asfaltowania w kierunku Krępy Starej.

Regulamin uniemożliwił wykonanie wszystkiego od razu. Dodatkowe prace będą wykonane w 2018 roku.

Prace te zostały wyłączone z przetargu w roku 2017 ze względu regulamin przyznawania dotacji, z której skorzystał powiat modernizując ten ciąg drogowy. Zawierał on górny limit wartości całej inwestycji w wysokości 6 mln zł. Przekroczenie tego limitu spowodowałoby zmniejszenie dotacji o prawie 3 mln zł. Koszt wykonania całości planowanych robót przekraczał 6 mln zł, dlatego Starostwo musiało przełożyć część robót na 2018 r. Przetarg został dostosowany do obowiązującego limitu, natomiast prace dodatkowe będą wykonane na podstawie drugiego przetargu, który został zaplanowany na rok 2018.

Niepotrzebne zamieszanie. Powiat inwestował i będzie inwestował w gminie Jednorożec wielkie pieniądze.

Starosta tłumaczył, że niepotrzebnie niektórzy mieszkańcy wykazują aż tak wielką niecierpliwość i angażują media, w tym telewizję, bo one nie przekażą gminie nawet złotówki, gdy tymczasem Powiat angażował w poprzednich latach dziesiątki milionów złotych na gminie Jednorożec, nie upominając się od jej mieszkańców o żadne podatki. W roku 2018 i następnych latach gmina Jednorożec będzie także beneficjentem ogromnych środków finansowych, jakie Starostwo zainwestuje, przede wszystkim w drogi na jej terenie.

Atak z wykorzystaniem mediów centralnych jest niesprawiedliwy.

Powiat zabiega też o nowe linie energetyczne, o kolej, o gazyfikację gminy, o rozszerzenie oferty kształcenia. Tak duży atak mieszkańców Jednorożca przy użyciu mediów centralnych, które nie wiedzą, jak dużym wysiłkiem powiat wykonuje te inwestycje, nie jest sprawiedliwy.

PDZ zna wszystkie postulaty mieszkańców dzięki radnym powiatowym z gminy Jednorożec.

PZD w Przasnyszu zna wszystkie postulaty dotyczące tej drogi bo przekazują je na bieżąco, w imieniu mieszkańców, radni powiatowi Marek Walędziak i Dariusz Wilga.

Procedura uzyskania zgody od gminy Jednorożec na wycięcie drzewa trwa dłużej, niż budowy drogi przez Powiat.

Nawet taki szczegół, jak drzewo naprzeciwko przejścia jest nam znany. Procedura uzyskania zgody gminy na wycięcie tego drzewa trwa dłużej niż wykonanie drogi. Jeśli nie otrzymamy zgody RDOŚ i gminy na wycięcie drzewa, które ze względu na bliskość jezdni ewidentnie zagraża bezpieczeństwu, to będziemy musieli przesunąć przejście, ale to nie jest tak wielki problem, jak go wszyscy opisują.

Życzenia i nadzieja na bezkonfliktową współpracę i cierpliwość.

Starosta, życzył wszystkim mieszkańcom gminy w imieniu władz powiatu miłych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia. Wyraził też nadzieję, że zaplanowana na 29 grudnia br. Wspólna sesja Rady Gminy Jednorożec i Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się już bezkonfliktowo, a mieszkańcy Jednorożca i Lipy wykażą jeszcze trochę cierpliwości.

Podziękowania dla starosty od radnych i sołtysów.

Władze gminy ustami Przewodniczącego Rady Janusza Mizerka przekazały Panu Staroście i Radzie Powiatu również najlepsze życzenia świąteczne. Niektórzy radni i sołtysi dziękowali Staroście za bardzo duże zaangażowanie na rzecz gminy Jednorożec, wiele inwestycji powiatowych i dbałość Starostwa o sprawy mieszkańców Gminy.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Skomentuj artykuł

avatar