Burmistrz z absolutorium, miasto Przasnysz z kolejną emisją obligacji komunalnych.

50. sesja rady miasta, która odbyła się w czwartek, 28 czerwca była wyjątkowa nie tylko z powodu małego jubileuszu. Podczas posiedzenia doszło do przegłosowania wielu znaczących uchwał. Wśród z nich było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenie burmistrzowi Przasnysza absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok ubiegły.

Uchwały te zapadły jednogłośnie i zaowocowały wręczeniem włodarzowi bukietu kwiatów. Równie piękny bukiet trafił w ręce symbolicznie żegnanej – bo odchodzącej w lipcu na emeryturę – wieloletniej skarbnik Zofii Zatońskiej. Ciepłe słowa popłynęły do niej zwłaszcza od przewodniczącej zarządu osiedla nr 5  Ireny Wiśniewskiej, która doceniła profesjonalizm i fachowość dotychczasowej głównej księgowej budżetu miasta. Radni podjęli jednogłośną decyzję, że 28 lipca jej miejsce zajmie Iwona Domańska. Zgodne głosowanie zaowocowało ponadto uchwaleniem statutu miejskiego żłobka, uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Błonie III” oraz powołaniem i ustaleniem składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej.

Dokonano również  zmiany uchwały budżetowej miasta Przasnysza na rok bieżący. Wynika z niej, że dochody budżetu miasta wynoszą 73.289.808,70 zł, a wydatki 73.805.761,02. Wydatki majątkowe – czyli inwestycje – to 9.707.925,30 zł, co stanowi jedynie 13,15 % wydatków ogółem. Dla porównania w Ciechanowie tegoroczny fundusz inwestycyjny wynosi ponad 33% wydatków budżetowych.

Deficyt Przasnysza w 2018 r. wyniesie 506.952,32 zł i zostanie sfinansowany dochodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto do końca grudnia br. Podczas czwartkowej sesji radni podjęli stosowną uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 2.500.000 zł, a środki w ten sposób uzyskane pokryją deficyt, zapewnią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wykup obligacji nastąpi po upływie 9 lat od daty emisji, a więc pożyczone pieniądze oddamy w roku 2027.

Jak podaje resort finansów, zobowiązania Przasnysza na koniec 4. kwartału 2017 r. wynosiły 25.331.948 zł, co oznacza, że dług przypadający na każdego z jego ponad 17.000 mieszkańców wnosi 1.465 zł. Pojedynczy mieszkaniec mieszczącego się po sąsiedzku Ciechanowa, który w ostatniej kadencji przeżywa nieprawdopodobny boom inwestycyjny, jest obarczony długiem mniejszym, bo wynoszącym 1.145 zł.

Sesja zaowocowała jeszcze kilkoma innymi ważnymi uchwałami. Jedna z nich istotna jest z punktu widzenia burmistrza miasta, a inne mają bardzo duże znaczenie dla przasnyszan. O szczegółach poinformujemy w ciągu najbliższych kilku dni.

Małgorzata Jabłońska

Infoprzasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments