Burmistrz Przasnysza przypomina o obowiązku wnoszenia opłat za odpady komunalne

Burmistrz Przasnysza przypomina, że opłaty za odpady należy wnosić zgodnie ze złożoną deklaracją „z góry”, bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca.

Dopuszcza się wnoszenie opłaty jednorazowo, za więcej niż jeden miesiąc, lecz nie więcej niż za 6 miesięcy z góry.

Należność można wpłacać w kasie Urzędu lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta:

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001

Opłata miesięczna w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany to 8,00 zł od osoby, a w przypadku segregacji – 4,00 zł od osoby.


Urząd Miasta Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments