Burmistrz Przasnysza przypomina o obowiązku odśnieżania chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości

W związku z występowaniem obfitych opadów śniegu Burmistrz Przasnysza przypomina o obowiązku odśnieżania chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości przez właścicieli tych nieruchomości, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

            Jednocześnie informuję, że kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podlega karze grzywny.


Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.