Burmistrz Przasnysza powołał Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Celem jej istnienia jest sprawny i prawidłowy wynajem lokali z zasobu mieszkaniowego Miasta Przasnysz oraz weryfikacji bieżących spraw mieszkaniowych.

O przydziale mieszkań będą decydować: Elżbieta Lompert – przedstawiciel Rady Miejskiej w Przasnyszu, Magdalena Król – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Katarzyna Karczewska – przedstawiciel MZGKiM Sp. z o. o. w Przasnyszu oraz Elżbieta Jaskulska – przedstawiciel Urzędu Miasta w Przasnyszu.

Obrady Komisji będą poufne, a członkowie Komisji przed przystąpieniem do pełnienia funkcji złożą pisemnie oświadczenie o nieujawnianiu danych osobowych, sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawców, a także innych informacji dotyczących spraw rozpatrywanych na posiedzeniach komisji. Komisja będzie rozpatrywać i rozstrzygać sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów zdecyduje głos przewodniczącego, który zostanie wybrany spośród członków komisji.

Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments