Bogate: Spotkanie z Piotrem Henzlerem

Trwają prace nad opracowaniem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i Integracji Społecznej Gminy Przasnysz. I właśnie temu zagadnieniu poświęcone było, trzecie już spotkanie przedstawicieli lokalnych partnerstw. Spotkanie z ekspertem BORIS-u odbyło się 15 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bogatem, w którym udział wzięły aktywne grupy społeczne z Bartnik, Bogatego, Dobrzankowa, Karwacza, Leszna i Oględy.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja opracowanej, przez wybrane na ostatnim spotkaniu osoby, diagnozy, potencjału oraz wizji rozwoju społecznego gminy na lata 2013-2015. Skupiono uwagę na najbardziej istotnych i realnych do wykonania zadaniach.
Na spotkaniu zostały również doprecyzowane cele Programu:
-zwiększenie aktywności mieszkańców gminy,
-zwiększenie współpracy między sołectwami,
-zwiększenie świadomości mieszkańców o życiu gminy,
-wzmocnienie postaw obywatelskich odpowiedzialności za miejscowość,
-zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności ekonomicznej.
Na kolejnym spotkaniu zostanie zaprezentowana wersja robocza opracowanego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości i Integracji Społecznej.


Ilona Bojarska


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...