Bieżące informacje z Zarządu Powiatu

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Przasnyskiego, w dniu 11 lutego b.r. omówiono między innymi kwestie sprzedaży i służebności gruntów powiatowych na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Uchwała w tej sprawie podjęta zostanie prawdopodobnie na marcowej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. Podjęta wtedy zostanie prawdopodobnie również uchwała na temat służebności gruntów pod linię wysokiego napięcia 110 kV.7 marca b.r. PGE Dystrybucja w Warszawie zakończy procedurę wyłaniania ofert na budowę linii, w związku z czym konieczne będzie przekazanie placu budowy wykonawcy linii wysokiego napięcia.


Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.