Biblioteka z Bogatego druga na Mazowszu!

Gminna Biblioteka Publiczna im. J. Narzymskiego w Bogatem zajęła drugie miejsce na Mazowszu w niedawnym rankingu przygotowanym przez Instyt Książki! Jest to duży sukces dla placówki, która działa wyłącznie na terenie wiejskim.

Biblioteka w Bogatem od lat łączy w dużym wymiarze cechy placówki bibliotecznej z ośrodkiem kultury i lokalnym centrum edukacyjnym czy informacyjnym. Jednostka ta często staje się organizatorem działań prospołecznych w lokalnym środowisku – jako inicjator czy koordynator wielu zadań finansowanych m.in. z pomocą środków unijnych.

Od lat GBP w Bogatem prowadzi szereg zadań możliwych do realizacji przez tego typu instytucje. Bierze udział regularnie w konkursach grantowych ze środków unijnych, zdobywa fundusze na gruncie ogólnopolskim i lokalnym. Dzięki temu też udało jej się zawędrować tak wysoko w rankingu.

Instytut Książki przeprowadził ranking bibliotek już po raz czwarty. Zestawienie to przygotowano wspólnie z dziennikiem „Rzeczpospolita”. Inicjatorzy badania rozesłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz małych miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców w Polsce. Na ankiety uzyskano w sumie ponad 800 odpowiedzi.

W systemie oceniania brano pod uwagę całą gamę czynników, m.in. działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, dostęp do Internetu, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości, wydatki samorządu na utrzymanie placówki, godziny otwarcia biblioteki głównej i filii w tygodniu, jakość i wielkość księgozbioru, powierzchnię biblioteki razem z filiami czy udział pozyskanych dotacji zewnętrznych w budżecie biblioteki w 2013 r.

W pewnym stopniu na wysokość w rankingu wpływały też takie dane, jak liczba stale dostępnych na miejscu tytułów prasowych, zatrudnienie na stanowiskach bibliotekarskich, liczba odbytych przez personel szkoleń podnoszących kompetencje pozabiblioteczne, a nawet dostępność katalogu przez Internet, liczba działających w bibliotece kół zainteresowań czy współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz korzystanie z pomocy wolontariatu.

Jak zatem wynika z powyższego wachlarza zmiennych, biblioteka z Bogatego musiała się naprawdę postarać, by móc się wywindować tak wysoko w rankingu. Dlatego instytucji i jej pracownikom tym, bardziej należą się szczere gratulacje za ich osiągnięcie.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments