Biblioteka klasztorna

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu w porozumieniu z ojcem Wiesławem Wiśniewskim – proboszczem parafii rzymskokatolickiej św. Stanisława Kostki i przeorem zgromadzenia oo. Pasjonistów w Przasnyszu podjęła na terenie klasztoru prace związane z inwentaryzacją i porządkowaniem biblioteki klasztornej.

W 1790 r. bernardyni – do których wówczas należał klasztor – założyli tu szkołę męską. Przy szkole utworzono też klasztorną bibliotekę. Po wybuchu powstania styczniowego część zbiorów wywieziono do seminarium diecezjalnego w Płocku, część uległa rozproszeniu. W czasie I wojny światowej obiekty te były wielokrotnie niszczone. W 1923 r. kościół i klasztor otrzymało Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa – pasjonistów. Po II wojnie kościół był wielokrotnie remontowany. 26 IX 1982 r. stał się ośrodkiem parafii św. Stanisława Kostki.

Zbiory biblioteki klasztornej, które liczą ok. 20 tys. woluminów wymagają gruntownego uporządkowania i inwentaryzacji. Tego zadania podjęła się Pani Wanda Zagroba – starszy kustosz, kierownik Filii nr 1 MBP. Wspierają ją w tych działaniach – Pan Wojciech Ostrowski – historyk i archiwista oraz kleryk Grzegorz ze zgromadzenia oo. Pasjonistów w Przasnyszu. Prace rozpoczęły się na początku marca b.r. i potrwają przez najbliższe 2 lata.

fot. Monika Sobierajewska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments