Bezpłatna pomoc prawna – harmonogram pracy

Od 1 stycznia tego roku na terenie całego kraju została uruchomiona bezpłatna pomoc prawna dla obywateli. W powiecie przasnyskim takie punkty uruchomiono w Przasnyszu (w siedzibie Urzędu Pracy) oraz Chorzelach (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych).

Poniżej zamieszczamy harmonogram pracy takich punktów na miesiąc luty. Przypominamy też, że zgodnie z ustawą z pomocy prawnej skorzystać mogą:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W punkcie pomocy prawnej należy okazać stosowny dokument uprawniający do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Godziny przyjęć interesantów:

Każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments