Bezpieczeństwo w szkole i domu. Rusza kampania społeczna

Agresja rówieśnicza, cyberprzemoc i zapobieganie otyłości – to niektóre tematy konferencji pt. „Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole”. W spotkaniu rozpoczynającym kampanię społeczną, dotyczącą przeciwdziałania przemocy wobec najmłodszych, udział weźmie wicewojewoda Dariusz Piątek.

Cele i harmonogram programu „Bezpieczne dziecko w rodzinie i w szkole” przedstawi Emilia Wojdyła, dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie. Temat przemocy i agresji rówieśniczej zaprezentuje Lucyna Kicińska z Fundacji Dzieci Niczyje, natomiast kwestie związane z bezpieczeństwem w Internecie przybliży podinsp. Aneta Pawlińska z Komendy Wojewódzkiego Policji w Radomiu. Z kolei Elżbieta Woszczyk, rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli zreferuje zagadnienie „Przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna pracowników szkół wobec uczniów”.

Konferencja otwiera cykl spotkań regionalnych i debat w szkołach województwa mazowieckiego. Ich uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć wiedzę dotyczącą zagrożeń bezpieczeństwa  dzieci w placówkach oświatowych i rodzinach, a także udzielania pomocy – tak by skutecznie przeciwdziałać wszelkim patologiom. W konferencji udział weźmie m.in. Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki; Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Cezary Popławski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments