Bezpieczeństwo pieszych na mazowieckich drogach

W 2012 roku odnotowano najmniejszą liczbę wypadków oraz ich ofiar w całej 13 – letniej historii województwa mazowieckiego – takie optymistyczne dane zaprezentowano podczas II krajowej debaty „Pieszy – niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Dwudniowe spotkanie zakończone festynem dla mieszkańców odbyło się 9 – 10 maja w Siedlcach.

Uczestnicy debaty skupili się przede wszystkim na tematach takich jak „Piesi jako ofiary wypadków drogowych – Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej” czy „Stan bezpieczeństwa pieszych na polskich drogach”. Wybór akurat tych zagadnień wynikał z faktu, że według organizatorów, w dyskusjach o bezpieczeństwie na drodze często zapomina się o pieszych, koncentrując uwagę na kierowcach, motocyklistach czy rowerzystach. Tymczasem z analiz prowadzonych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu wynika, że w 2012 roku piesi przyczynili się do 272 wypadków drogowych, w następstwie których śmierć poniosło 77 osób, a 196 zostało rannych.

Jednak mimo to, w zeszłym roku odnotowano najmniejszą liczbę wypadków oraz ich ofiar w całej 13-letniej historii województwa mazowieckiego (od podziału administracyjnego w 1999 roku). W porównaniu z rokiem 2011 spadek liczby: wypadków wyniósł ponad 14 proc., zabitych ponad 13 proc., rannych ponad 15 proc. Spotkanie zakończyła dyskusja uczestników, a wszystkie sugestie posłużą do wypracowania kolejnych wniosków, mających służyć poprawie bezpieczeństwa pieszych w całym kraju.

Drugiego dnia odbył się festyn rodzinny dla mieszkańców Siedlec. Bogaty program obfitował w występy artystyczne, pokazy sprzętu policyjnego, prezentacje symulatora dachowania, inscenizacje wypadków drogowych oraz konkursy z nagrodami.

W debacie udział wzięli m.in. mł. insp. Rafał Batkowski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji; Wojciech Kudelski – prezydent Siedlec; Zygmunt Wielogórski – starosta siedlecki; podinsp. Rafał Kozłowski – zastępca dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP, a także Krzysztof Dąbrowski – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments