Bezpieczeństwo na Mazowszu: konsultacje społeczne

Zakłócenia porządku publicznego w miejscu zamieszkania, potrzeba zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniach, bezpieczeństwo w szkole – te i inne problemy mogą zgłaszać mieszkańcy Mazowsza podczas debat społecznych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Radomiu z udziałem m.in. wojewody Jacka Kozłowskiego oraz Cezarego Popławskiego, mazowieckiego komendanta wojewódzkiego  policji.  To już druga edycja debat. W poprzednim cyklu w 56 konsultacjach wzięło udział ponad 7 tys. osób. Zapraszamy do udziału w obradach.

Spotkania odbędą się, tak jak przed rokiem, we wszystkich powiatach województwa. Zakończenie tegorocznej tury debat planowane jest na przełom stycznia i lutego. W debatach weźmie udział wojewoda mazowiecki oraz komendant wojewódzki policji. Będą w nich uczestniczyć również przedstawiciele komend rejonowych policji oraz straży miejskiej, reprezentanci samorządów, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańcy danego rejonu. Organizatorami debat na terenie mazowieckiego garnizonu policji są wojewoda mazowiecki i Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu oraz Komenda Stołeczna w Warszawie i w powiatach okołowarszawskich. Mieszkańcy otrzymają również szczegółową informację na temat realizacji wniosków zgłoszonych przed rokiem oraz będą mogli zgłaszać kolejne.

W ubiegłym roku debaty objęły zasięgiem całe województwo, od września 2012 r. do czerwca 2013 r. wojewoda i komendant spotkali się z mieszkańcami Mazowsza 56 razy. Od września do grudnia zorganizowano konsultacje w 37 powiatach województwa, na wiosnę 2013 r. dodatkowo debatowano w 18 dzielnicach Warszawy (oraz nad Wisłą). Podczas spotkań przedstawiano statystyki policyjne, a mieszkańcy zgłaszali wnioski dotyczące bezpieczeństwa. Na każdym spotkaniu uczestnicy wypełniali ankiety, gdzie oceniali stan bezpieczeństwa w swojej okolicy.

Problemy poruszane w zeszłym roku przez mieszkańców Mazowsza miały bardzo różny charakter. Wśród najczęściej zgłaszanych uchybień znalazły się m.in.: nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców tirów, szczególnie na drogach lokalnych, sprzedaż alkoholu nieletnim, wypalanie traw oraz zakłócenia porządku publicznego (np. mała liczba widocznych patroli, grupy agresywnej młodzieży, przemoc domowa). Mieszkańcy informowali także o problemie nieodśnieżania chodników w ciągu dróg wojewódzkich, sygnalizowali potrzebę modernizacji niektórych odcinków dróg, montażu sygnalizacji świetlnej. Do wojewody zgłoszono 88 spraw – 33 z nich zrealizowano, 45 jest w trakcie realizacji.

Do rozwiązania problemów zgłaszanych przez mieszkańców, zgodnie z kompetencją poszczególnych urzędów, zaangażowano m.in. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz mazowieckie inspektoraty transportu drogowego, inspekcji handlowej, ochrony środowiska oraz garnizony stołecznej i wojewódzkiej policji. „Nic nie może zastąpić bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. To właśnie oni najlepiej potrafią zidentyfikować zagrożenia. Każdy powiat, czy gmina ma swoją specyfikę i potrzebuje konkretnych rozwiązań. Wszystkie zgłoszenia traktujemy poważnie, naprawiamy błędy, których być może nie widać z Warszawy, ale które utrudniają życie lokalnej społeczności „ – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Debaty społeczne mają zdiagnozować potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Usprawnią wymianę informacji między policją i innymi służbami odpowiedzialnymi za szeroko pojęte bezpieczeństwo a mieszkańcami Mazowsza o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Spotkania z mieszkańcami Mazowsza realizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, polegającego na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments