BASEN, LODOWISKO, CENTRUM SPORTOWE I NAUKOWE W PRZASNYSZU

STAROSTWO: BASEN, LODOWISKO, CENTRUM SPORTOWE I NAUKOWE W PRZASNYSZU

STAROSTWO WRAZ Z WYŻSZYMI UCZELNIAMI BĘDZIE REALIZOWAŁO W PRZASNYSZU PROJEKT INFRASTRUKTURALNY ZA 123 MILIONY ZŁOTYCH

 

Podpisanie Umowy na realizację projektu w Przasnyszu za 123 mln zł. 

Powiat Przasnyski, Politechnika Warszawka, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Przasnyszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie złożyły wspólny wniosek do Brukseli na kwotę 123,4 mln zł. Wniosek przeszedł już pozytywnie pierwszy etap oceny. Jeśli znajdzie uznanie ekspertów to w powiecie przasnyskim utworzony zostanie poligon doświadczalno-wdrożeniowy, w ramach którego powstanie także basen i lodowisko, jak również centrum konferencyjno – szkoleniowe. 

W ramach zaplanowanych działań zakłada się utworzenie infrastruktury laboratoriów, poszerzających możliwości technologiczne CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii przedsięwzięcia z mapy drogowej PMDIB realizowanego przez konsorcjum którego liderem jest Politechnika Warszawska. Technologie materiałowe opracowywane w CEZAMAT będą miały możliwość implementacji zarówno w energetyce odnawialnej (fotovoltaika) jak i lotnictwie. Infrastruktura Poligonu będzie współdziałała i uzupełniała swoimi możliwościami testowymi i aplikacyjnymi pracę CEZAMATu. Proponowane w projekcie prace badawcze z zakresu fotowoltaiki oraz silników strumieniowych będą realizowane w oparciu o współpracę i laboratoria CEZAMATu.

Docelowo zakłada się nadanie przedsięwzięciu możliwie szerokiego wymiaru – krajowego i europejskiego. Planowane przedsięwzięcie w naturalny sposób stanowić będzie powstanie znaczącego partnera dla analogicznych przedsięwzięć europejskich (m.in. platform technologicznych). Zakłada się pełną współpracę z takimi jednostkami zarówno w zakresie prac badawczych jak i wdrożeniowych. Dziedziny takie jak energetyka odnawialna czy lotnictwo znajdują się wśród priorytetów Komisji Europejskiej. Poligon będzie stanowił duże wsparcie dla działalności wdrożeniowej.

Rada Powiatu Przasnyskiego zaakceptowała umowę parafowaną przez rektorów Politechniki Warszawskiej, WSJO w Przasnyszu i PWSZ w Ciechanowie. Umowa zakłada, że powiat przasnyski zabezpieczy wkład własny do projektu w wys. 15% kosztów realizacji w zamian za pełną dostępność do powstałej infrastruktury uczniów i nauczycieli szkół powiatowych. W ramach wkładu własnego Starostwo przekaże pełną dokumentację wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę obiektów MCSZ na ul. Mazowieckiej w Przasnyszu. Będzie ono zrealizowane dla potrzeb bazy pobytowo-laboratoryjnej dla studentów, uczniów, naukowców i nauczycieli. Z obiektów Centrum będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Przasnysza i Powiatu Przasnyskiego. (wizualizacja).

Do dyspozycji uczelni i szkół powiatowych Starostwo przeznaczy część terenów strefowych oraz udostępni, w miarę potrzeb, pomieszczenia w szkołach powiatowych.

Projekt jest konsekwentną realizacją porozumień jakie kilka miesięcy temu podpisali z ramienia powiatu przasnyskiego Zenon Szczepankowski – starosta przasnyski, Tomasz Osowski – wicestarosta, z rektorami wyższych uczelni – prof. dr hab. Janem Szmidtem, prof. dr hab. Stanisławem Wincenciakiem z Politechniki Warszawskiej oraz dr Małgorzatą Chrzan z WSJO w Świeciu Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu, doc. dr Leszkiem Zygnerem z PWSZ w Ciechanowie. (zdjęcie wszystkich stron)

Starostwo we współpracy z wszystkimi partnerskimi uczelniami pracowicie wykorzystało kilka miesięcy letnich dla stworzenia niezwykłego projektu innowacyjnego, niepowtarzalnego na skalę krajową i europejską. Przez najbliższe miesiące projekt będzie oceniany przez ekspertów polskich i brukselskich.

Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments