Barbara Nizielska nowym prezesem Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”.

W dniu 23 listopada odbyło się XII walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”.

Na początku członkowie Stowarzyszenia złożyli gratulacje Krzysztofowi Iwulskiemu na poczet objęcia funkcji Wójta Gminy Jednorożec i prezes otrzymał kwiaty z rąk Teresy Wojciechowskiej i Zygmunta Smolińskiego.

Krzysztof Iwulski powiedział, że fakt powierzenia mu nowej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji stanowi nobilitację dla niego samego, ale również dla Stowarzyszenia i stanowi aprobatę dla społecznych działań tej organizacji i jej członków na rzecz mieszkańców gminy.

Na przewodniczącego zebrania wybrany został Tadeusz Niestępski.

Następnie prezes przedstawił zrealizowane w roku 2018 działania. Były to między innymi:
1. Program pomocy żywnościowej we współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie (cały rok).
2. Łańcuch wolności „Akcja 100 km biało-czerwonego łańcucha na stulecie odzyskania niepodległości” (marzec-czerwiec).
3. 5 wieczorów z MultiQuiz w Pizzerii „Podpłomyk” (maj-czerwiec).
4. Przegląd Artystyczny „Pokaż swój talent!” (czerwiec).
5. 3 wycieczki rowerowe (Budy, Kobylaki, Parciaki) w ramach „Pikniku z kapliczką w tle” (czerwiec-wrzesień).
6. Impreza integracyjna w remizie wiejskiej w Obórkach (czerwiec)
7. Plenerowe kino letnie (lipiec).
8. Bal charytatywny dla renowacji wnętrza kościoła w Olszewce (sierpień).
9. II Festyn Jednorożecki (sierpień).
10. Plenerowa wystawa historyczna pt. „Lipa i okolice w fotografii” (sierpień).
11. Automatyczna stacja pogodowa z pyłomierzem na budynku przystanku autobusowego (Lokalne centrum infomacyjno-kuluturalne) w Jednorożcu.
12. Cykl artykułów pt. „Niedziela z historią”.

Po przedstawieniu sprawozdania odbyły się wybory uzupełniające do zarządu wskutek rezygnacji prezesa Krzysztofa Iwulskiego i wiceprezes Małgorzaty Kardaś z dotychczasowego pełnienia swoich funkcji.

Nowy zarząd ukonstytuował się w sposób następujący:
Prezes – Barbara Nizielska
Wiceprezes – Milena Furman
Skarbnik – Monika Opalach
Sekretarz – Renata Karbowska
Członek zarządu – Mariusz Kaczyński

Nowo wybrane członkinie zarządu, prezes Barbara Nizielska i wiceprezes Milena Furman, podziękowały za obdarzenie ich zaufaniem i powiedziały, że dołożą wszelkich starań aby Stowarzyszenie nadal prężnie działało dla dobra Ziemi Jednorożeckiej.

Krzysztof Iwulski i Małgorzata Kardaś otrzymali z rąk Pani Prezes i Wiceprezes pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za ich trud i zaangażowanie w społeczną pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny oraz pełnienie ważnych funkcji w Stowarzyszeniu.

Po krótkich przemówieniach przewodniczący zebrania Tadeusz Niestępski zakończył XII walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”.

 

Źródło Stowarzyszenie Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments