Azbest usunięty dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu

od koniec 2012 roku zakończyła się realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz”. Środki na ten cel władze gminne w całości pozyskały z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego FOŚiGW z Warszawy. Łącznie na ten cel wydano 108 245,25 zł.

Usuwanie azbestu z gospodarstw trwało sukcesywnie przez kilka miesięcy u tych mieszkańców gminy Przasnysz, którzy wcześniej zadeklarowali chęć przystąpienia do projektu i wymiany pokrycia dachowego. Dzięki temu aż 79 rodzin mogło skorzystać z bezpłatnego demontażu starego pokrycia eternitowego, bardzo niebezpiecznego dla zdrowia ze względu na zawartość azbestu.

Jak obliczono, łącznie zdemontowano ponad 197 ton eternitu, który został wywieziony ze wskazanych gospodarstw z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. Zdjęte pokrywy eternitowe zajmowały łącznie ok. 13,2 tys. m kwadratowych powierzchni dachów domów i budynków gospodarczych.

Choć sam eternit nie jest niebezpieczny dla zdrowia, jego samowolny montaż na takie zagrożenie może już narażać. Gdy płyty eternitowe pękają, do atmosfery wydostają się niebezpieczne włókna, które łatwo wnikają do organizmu ludzkiego wraz z wdychanym powietrzem. To zaś może sprzyjać wielu schorzeniom, w tym nowotworom.

Dlatego też Gmina Przasnysz skorzystała z możliwości pozyskania wsparcia finansowego i ułatwiła wielu mieszkańcom pozbycie się niebezpiecznego materiału.


Urząd Gminy Przasnysz


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.