APEL STAROSTY DO RADY MIEJSKIEJ I BURMISTRZA PRZASNYSZA

APEL STAROSTY DO RADY MIEJSKIEJ I BURMISTRZA PRZASNYSZA

 Po spotkaniu w Starostwie w dn. 28 bm. z Wojskową Agencją Mieszkaniową starosta przasnyski zaapelował do Rady Miejskiej Przasnysza o jak najszybsze uchwalenie studium i planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego rozwój garnizonu w Przasnyszu. Starosta zwraca uwagę, że decyzja Ministra Obrony Narodowej jest wielką szansą dla naszego miasta i musi spotkać się z konstruktywnym odzewem miejscowego społeczeństwa. Powiat Przasnyski udostępni niezbędne grunty na potrzeby wojska, ale Rada Miejska jest jedynym organem mogącym zdecydować o ich przeznaczeniu.

Pismo Starosty Przasnyskiego do Rady Miejskiej w Przasnyszu i Burmistrza Przasnysza:

Uprzejmie proszę o jak najszybsze uchwalenie Studium i MPZP dla miasta Przasnysza umożliwiającego przeznaczenie części gruntów przy ul. Wiejskiej w Przasnyszu pod potrzeby związane z rozwojem 2 Przasnyskiego Ośrodka Radioelektronicznego. Z dotychczasowych konsultacji pomiędzy WAM i Starostwem Powiatowym w Przasnyszu wynika, że na początku drugiej połowy 2014 roku Agencja powinna osiągnąć gotowość inwestycyjną. W interesie społeczności powiatu przasnyskiego i miasta Przasnysz leży umożliwienie wywiązania się z postawionego zadania. Jednocześnie proszę o uwzględnienie w planach inwestycyjnych Miasta  na 2014 rok asfaltowego utwardzenia żwirowego odcinka ul. Wiejskiej.


Zenon Szczepankowski

starosta przasnyski


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments