Anna Błaszczak z Krasnego finalistką konkursów z języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie.

Anna Błaszczak, uczennica kl. III b oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem, została finalistką konkursów z języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Zmagania z wiedzą humanistyczną składały się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. Miały one na celu min: doskonalenie głównych kompetencji polonistycznych uczniów, uwzględnionych w podstawie programowej: słuchania i mówienia, pisania, czytania i odbioru tekstów kultury; rozwijanie zainteresowań kulturą i literaturą; doskonalenie umiejętności interpretowania i analizowania różnych tekstów kultury; doskonalenie umiejętności planowania wypowiedzi pisemnej i ustnej; rozwijanie wyobraźni i zdolności literackich; kształcenie umiejętności prezentowania własnych opinii i sądów na tematy związane z kulturą, literaturą oraz wiedzy o społeczeństwie.

Etap finałowy każdego z konkursów odbył się budynku Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Gimnazjalistka z zadaniami z wiedzy o społeczeństwie „starła” się 7 lutego 2018 roku, zaś wiedzą polonistyczną popisać się musiała 16 lutego 2018 roku.

Warto dodać, że to nie jedyne sukcesy Ani w tym roku szkolnym. Uczennica po raz drugi została stypendystką „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Oprócz tego zajęła I miejsce w powiatowym konkursie języka angielskiego, zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu.

Utalentowanej i pracowitej gimnazjalistce serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć!
Wyrazy uznania należą się również rodzicom Anny i nauczycielom, którzy przygotowywali uczennicę do konkursów: poloniście, Ireneuszowi Gajkowi, Małgorzacie Balcerzak, nauczycielce wiedzy o społeczeństwie oraz anglistce, Julicie Mocek.

Źródło Gimnazjum Publiczne Krasne
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments