88. rocznica utworzenia Grobu Nieznanego Żołnierza

Uroczysta zmiana warty, złożenie wieńców oraz defilada wojskowa to główne punkty obchodów 88. rocznicy utworzenia Grobu Nieznanego Żołnierza. W ramach ceremonii po raz pierwszy zaprezentowano nowe oświetlenie wyremontowanego pl. Piłsudskiego.

Spotkanie zainaugurowało odczytanie historii placu Piłsudskiego i Grobu Nieznanego Żołnierza. Po odegraniu hymnu narodowego nastąpiła uroczysta zmiana posterunku honorowego. Z przemówieniami wystąpili m.in. wojewoda Jacek Kozłowski i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz. Po złożeniu wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza zaproszeni goście dokonali wpisu do księgi pamiątkowej, a trębacz zagrał utwór „Spij kolego”. Obchody uświetniła defilada Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Koszt remontu pl. Piłsudskiego na obszarze ok. 2 ha wyniósł 13,5 mln zł, z czego 10,5 mln zł to wkład wojewody mazowieckiego (plac jest własnością Skarbu Państwa), resztę kosztów poniosło miasto. Remont placu od lipca do 31 października 2013 r. przeprowadził Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Zakres inwestycji obejmował:

  • wymianę nawierzchni placu Piłsudskiego na płyty granitowe,
  • wykonanie odwodnienia terenu placu,
  • zmianę lokalizacji masztów flagowych,
  • modernizację oświetlenia placu,
  • montaż 6 tablic informacyjnych o Grobie Nieznanego Żołnierza,
  • modernizację zieleni w ścisłym obrębie placu, nowa trawa, wrzosy w donicach w okolicy – wykonanie doprowadzenia światłowodu, kabla telefonicznego oraz kabla zasilającego do Grobu Nieznanego Żołnierza i wskazanych miejsc dla ułatwienia organizacji imprez i uroczystości na placu.

Dodatkowo została wymieniona posadzka w Grobie Nieznanego Żołnierza i za Grobem. Prace prowadzone były pod stałym nadzorem archeologicznym, który wynikał z faktu wpisu układu urbanistycznego placu oraz Osi Saskiej, a także Grobu Nieznanego Żołnierza i fragmentów reliktów zabudowy zachodniej pierzei placu do rejestru zabytków.

Grób Nieznanego Żołnierza odsłonięto 2 listopada 1925 r. ku czci żołnierza polskiego poległego za Ojczyzną. Złożone są w nim urny z ziemią z pól bitewnych pierwszej i drugiej wojny światowej oraz wojny 1920 r., a 18 tablic przypomina udział w walkach oręża polskiego na przestrzeni tysiącletniej historii państwa.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments