7,4 mln zł dla mazowieckich szkół

Budowa i renowacja placów zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych to główne cele rządowego programu „Radosna Szkoła”. Na 2013 r. szkoły z województwa mazowieckiego złożyły 112 wniosków, dofinansowanie otrzymają 103.

71 placówek uzyska wsparcie na utworzenie placów zabaw, a 10 kolejnych – na modernizację. Ze wsparcia na zakup pomocy dydaktycznych skorzystają 22 szkoły. Zespół powołany przez wojewodę mazowieckiego oceniał wnioski o dotację pod względem formalnym i merytorycznym, uwzględniając m.in.:

  • liczbę dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych,
  • wyrównanie dostępu do edukacji uczniów uczęszczających do szkół z terenów wiejskich,
  • aktualny stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i dysponowanie szkolnymi placami zabaw dostosowanymi do uczniów klas I – III.

Szkoły mogły zgłaszać udział w V edycji programu do 10 października 2012 roku swojemu organowi prowadzącemu. Następnie, do 2 listopada samorządy składały wnioski do wojewody.

W latach 2009-2012 z budżetu wojewody mazowieckiego 45 mln zł dofinansowania uzyskały 1523 szkoły na pomoce dydaktyczne oraz 440 placówki na place zabaw. Szkoła może otrzymać wsparcie jeden raz: na plac zabaw (wymagane jest 50% wkładu własnego organu prowadzącego) i na pomoce dydaktyczne (tu wystarczy wykazać wkład rzeczowy np. przygotowanie sali).

Rządowy program „Radosna szkoła” realizowany jest w latach 2009 – 2014. Jego celem jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych oraz w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia. Koszt całego programu wynosi ok. 2,4 mld zł, z czego ok. 1,3 mld zł pochodzi z budżetu państwa, a 1,2 mld zł stanowi wkład własny samorządów.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.