4 Profilaktyczna Gra Miejska o Puchar Burmistrza Przasnysza

W dniu 12 czerwca 2014 r. odbyła się 4 Profilaktyczna Gra Miejska o Puchar Burmistrza Przasnysza.

W grze wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, drużyn zuchowych i harcerskich. Łącznie w biegu patrolowym wzięło udział 11 drużyn dziesięcioosobowych wraz z opiekunami.

Celem gry było zapobieganie patologiom społecznym, przedstawienie alternatywnych form rozrywki i spędzania wolnego czasu, ukazanie zaradności i sprawności fizycznej uczestników, poszerzenie wiedzy uczestników na temat instytucji prowadzących na terenie Przasnysza działania profilaktyczne oraz współzawodnictwo grup rówieśniczych według zasad fair play.

Grę na rynku miejskim otworzyli inicjator gry Jacek Klinger, Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk, Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu Zbigniew Listwon, przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego i Nadleśnictwa Przasnysz. Po powitaniu i odczytaniu regulaminu poszczególne grupy otrzymały koperty, w których znalazły się: mapa miasta z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, listy i instrukcje z zadaniami do realizacji. Przed wyruszeniem do punktów kontrolnych uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach integracyjnych.

Zgodnie z regulaminem gry każda z drużyn miała za zadanie pojawić się we wszystkich punktach kontrolnych by wykonać zadania m.in. z zakresu: profilaktyki uzależnień, przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, historii Przasnysza oraz ekologii przygotowane przez: Urząd Miasta Przasnysz we współpracy z Muzeum Historycznym, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Nadleśnictwo Przasnysz, Komendę Powiatową Policji oraz Związek Harcerstwa Polskiego. W tym roku po raz pierwszy zadaniem bonusowym, wymagającym przygotowań jeszcze przed grą było stworzenie autorskich koszulek przez każdą z drużyn.

Po zrealizowaniu wszystkich konkurencji uczestnicy gry udali się do Miejskiego Domu Kultury na koncert Zespołu Wokalno-Instrumentalnego Publicznego Gimnazjum w Przasnyszu i występ zespołu tanecznego SalsaFit.

Na zakończenie gry ogłoszono wyniki, a zwycięzcom wręczono puchary i nagrody.

W grupie młodszej wygrali Mali Odkrywcy ze Szkoły Podstawowej nr 2. Kolejne miejsca zajęły drużyny:

  • Bikubiti ZHP Przasnysz
  • Zielony Płomień ZHP Przasnysz
  • Fejsbukowicze ze Szkoły Podstawowej nr 2
  • Bastion ze szkoły Podstawowej nr 1

W grupie starszej zwyciężyli Słowianie z Publicznego Gimnazjum w Przasnyszu, a kolejne miejsca zajęli:

  • Wodomierze z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu
  • Ekonomiści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu
  • Słoneczny Patrol z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach
  • Emi Kussi z ZHDT Tibesti
  • Bezimienni z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu

Organizatorami 4 Profilaktycznej Gry Miejskiej byli: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu i KH ZHP w Przasnyszu im. Janusza Korczaka, zaś współorganizatorami: Urząd Miasta Przasnysz, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Miejski Dom Kultury, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwo Przasnysz, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ZOZ Ratownictwo Medyczne w Przasnyszu oraz Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments