300 rolnikom z Mazowsza grozi utrata dofinansowania z UE

Jeszcze 330 rolników produkujących żywność ekologiczną na Mazowszu nie zmieniło jednostki certyfikującej po tym, jak firma Bioekspert straciła upoważnienie do wydawania ekocertyfikatów. Grozi to utratą uprawnień do sprzedaży, a także unijnego dofinansowania. Do 8 października br. rolnicy mają czas na zmianę firmy. Wystarczy się zgłosić do jednej z dziewięciu jednostek certyfikujących wymienionych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.bip.minrol.gov.pl).

Rolnik, który nie znajdzie się pod nadzorem nowej jednostki certyfikującej, zostanie automatycznie wyłączony z systemu rolnictwa ekologicznego i utraci status producenta ekologicznego. Tym samym, straci prawo wprowadzania na rynek produktów ekologicznych. Nie zostanie również ujęty w wykazie przekazywanym przez jednostki certyfikujące prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Może to skutkować utratą dofinansowania z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW).

Certyfikaty wydane przez firmę Bioekspert stracą ważność po 8 października br. Producent ekologiczny zamierzający kontynuować działalność powinien, przed upływem tego terminu, zgłosić swoją działalność innej jednostce certyfikującej. Aby to zrobić należy przekazać jej kompletne zgłoszenie na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych. Dostępny jest na stronie internetowej: www.ijhars.gov.pl w zakładce rolnictwo ekologiczne→zgłoszenie działalności. W sekcji IV – nazwa i numer poprzedniej jednostki certyfikującej, należy podać: Bioekspert PL-EKO-04, a w sekcji V nazwę i numer nowej,  wybranej  jednostki certyfikującej. Aktualny rejestr   jednostek certyfikujących  w  rolnictwie  ekologicznym  znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

23 lipca 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w całości upoważnienie do działania w rolnictwie ekologicznym jednostce certyfikującej Bioekspert. Na terenie Mazowsza pod jej kontrolą znajdowało się 610 rolników, najwięcej w powiatach: warszawskim zachodnim, płockim, pułtuskim i nowodworskim.  Na prośbę Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych wojewoda koordynuje skierowane do producentów działania informacyjne prowadzone przez  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nadal jednak 330 rolników nie zmieniło jeszcze jednostki certyfikującej. W okresie, w którym producent ekologiczny pozostaje poza kontrolą jednostki certyfikującej, jej uprawnienia wykonuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Urząd Wojewódzki w Warszawie


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments