3 Profilaktyczna Gra Miejska – relacja

W dniu 21 maja odbyła się 3 Profilaktyczna Gra Miejska o Puchar Burmistrza Przasnysza.

Ta, mająca charakter biegu patrolowego, zabawa skierowana była do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, drużyn zuchowych i harcerskich. Wzięło w niej udział 11 drużyn 7-10 osobowych wraz z opiekunami, łącznie ponad 100 osób.

Celem gry było zapobieganie patologiom społecznym, przedstawienie alternatywnych form rozrywki i spędzania wolnego czasu, ukazanie zaradności i sprawności fizycznej uczestników, poszerzenie wiedzy uczestników na temat instytucji prowadzących na terenie Przasnysza działania profilaktyczne oraz współzawodnictwo grup rówieśniczych według zasad fair play.

Gra rozpoczęła się o godzinie 8.00 przed ratuszem na rynku miejskim. Po powitaniu uczestnicy otrzymali koperty, w których znalazły się: mapa miasta z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, listy i instrukcje z zadaniami do realizacji. Drużyny pojawiały się w kolejnych punktach kontrolnych, aby wykonać zadania z zakresu: profilaktyki uzależnień, przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, historii Przasnysza oraz ekologii. Dodatkowo drużyny miały do wykonania prace literackie i plastyczne. W każdym z punktów kontrolnych oceniana była prawidłowość i czas wykonania zadań.  Po zrealizowaniu wszystkich konkurencji uczestnicy gry udali się na koncert do Miejskiego Domu Kultury.

Uwieńczeniem przedsięwzięcia było ogłoszenie wyników. Nagrody zwycięzcom wręczyli Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk, Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu Zbigniew Listwon, Zastępca Komendanta Tomasz Łysiak oraz organizator imprezy z ramienia Hufca Przasnysz Jacek Klinger.

W grupie młodszej wygrała 1 Drużyna Harcerska Zawiszacy. Kolejne miejsca zajęły drużyny:

  • 3 KDH Frefolif,
  • SP nr 2
  • SP nr 1
  • Tibesti

W grupie starszej zwyciężyli Ekonomiści – ZSP w Przasnyszu, a kolejne miejsca zajęli:

  • Kenijczycy – LO w Przasnyszu
  • 2 HDT Tibesti
  • ALO Przasnysz – klasa policyjna
  • Herosi – ZS w Chorzelach
  • Czarna Perła – Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu

Organizatorami 3 Profilaktycznej Gry Miejskiej byli: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu i KH ZHP w Przasnyszu im. Janusza Korczaka, Urząd Miasta Przasnysz, Miejski Dom Kultury, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Medycznych Szkół Policealnych, Nadleśnictwo Przasnysz i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.


Urząd Miasta Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments