23 lutego kolejne przyjęcie do służby w Policji.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2021 roku na terenie województwa mazowieckiego.

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2021 roku:

 • 23 luty
 • 20 kwietnia
 • 13 lipca
 • 15 września
 • 3 listopada
 • 30 grudnia

 

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

 

Osoby zainteresowane  przyjęciem do służby w Policji więcej informacji uzyskają w Komendzie  Miejskiej/Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu.


 

Źródło KWP zs. w Radomiu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments