115 000 złotych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu

Budowa i renowacja placów zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych to główne cele rządowego programu „Radosna Szkoła”. Na 2013 r. szkoły z województwa mazowieckiego złożyły 112 wniosków, dofinansowanie otrzymają 103.

71 placówek uzyska wsparcie na utworzenie placów zabaw, a 10 kolejnych – na modernizację. Ze wsparcia na zakup pomocy dydaktycznych skorzystają 22 szkoły. Zespół powołany przez wojewodę mazowieckiego oceniał wnioski o dotację pod względem formalnym i merytorycznym, uwzględniając m.in.:

  • liczbę dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych,
  • wyrównanie dostępu do edukacji uczniów uczęszczających do szkół z terenów wiejskich,
  • aktualny stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i dysponowanie szkolnymi placami zabaw dostosowanymi do uczniów klas I – III.

Szkoły mogły zgłaszać udział w V edycji programu do 10 października 2012 roku swojemu organowi prowadzącemu. Następnie, do 2 listopada samorządy składały wnioski do wojewody.

Wśród wytypowanych szkół znalazła się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu. Kwota dofinansowania wynosi 114 500 zł i zostanie przeznaczona na organizację szkolnego placu zabaw.


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.