1000 km zmodernizowanych dróg lokalnych na Mazowszu

Tysięcznym kilometrem zmodernizowanym w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” na Mazowszu jest przebudowany prawie kilometrowy odcinek ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie. W ciągu 5 lat realizacji programu zrealizowanych będzie w sumie 310 zadań, na które wojewoda mazowiecki przeznaczy łącznie ponad 308 mln zł dotacji.

Województwo mazowieckie plasuje się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem wykorzystania środków z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. W latach 2009 – 2012 samorządy otrzymały dofinansowanie w wysokości 260,1 mln zł. „Do końca tego roku będziemy mieli dokładnie 1013 km wyremontowanych lub zbudowanych dróg, czyli dystans dzielący nas od Kopenhagi, Helsinek czy Zagrzebia. Co ważne, nowe odcinki spełniają wymogi bezpieczeństwa i zdecydowanie poprawiają jakość lokalnej infrastruktury” – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Najdłuższą sieć dróg na Mazowszu zmodernizowano w regionach: ostrołęckim (221 km i 45,1 mln zł dotacji), radomskim (198 km i 51,8 mln zł) oraz warszawskim (177 km i 81,2 mln zł). Wysoko ocenione były również wnioski samorządów z regionu ciechanowskiego (125 km i 30,7 mln zł), siedleckiego (109 km i 39 mln zł) oraz płockiego (43 km i 12,3 mln zł).

Na przebudowę, budowę oraz remonty dróg w 2014 roku dla województwa mazowieckiego przeznaczona zostanie kwota 24,1 mln zł. Pieniądze zostaną rozdzielone po połowie na zadania obejmujące drogi gminne i powiatowe. Na wstępnej liście rankingowej znalazło się 55 projektów powiatowych i 128 gminnych. Obejmują one łącznie niemal 416 km dróg. 19 zadań z największą punktacją na liście rankingowej ma szansę na dofinansowanie rządowe.

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” ukierunkowany jest na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz rozwój bezpiecznej, spójnej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej. Stanowi on kontynuację „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, którego wyniki potwierdziły efektywność projektu, służącego wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego samorządu lokalnego. Nowa odsłona programu służy podtrzymaniu impulsu rozwojowego i wzmocnieniu trendów modernizacyjnych lokalnej infrastruktury drogowej w latach 2012-2015.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments