100 tys. złotych na renowację Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Duczyminie.

Staraniami księdza proboszcza Marka Pszczółkowskiego i przy wsparciu burmistrz Beaty Szczepankowskiej, Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił z dodatkowej puli, dotacji w wysokości 100 tys. zł dla Parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie, na „Renowację tynków wewnętrznych i sufitu trzcinowego w nawie głównej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Duczyminie”.

 

Tym samym, kościół w Duczyminie znalazł się wśród sześciu podmiotów w województwie mazowieckim, którym Sejmik udzielił dodatkowych dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments