100 % MATURZYSTÓW ZDAŁO MATURĘ W ZSP W CHORZELACH I LO W JEDNOROŻCU!

W ZSP w Chorzelach maturę zdawały dwie klasy licealne i jedna osoba z technikum, zaś w LO w Jednorożcu – jedna klasa licealna. Zdali wszyscy. Gratulujemy maturzystom, gronu pedagogicznemu i dyrektorom szkół.

Komentuje Krzysztof Milewski – dyrektor ZSP w Chorzelach:

Wyniki egzaminu maturalnego w 2017 r. to kolejny tegoroczny sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach i o ile w roku poprzednim można było pomniejszać go faktem, że zdawała tylko jedna klasa to obecnie przy dwukrotnie większej liczbie uczniów świadectwa dojrzałości otrzymują wszyscy. Egzamin maturalny to najbardziej obiektywny i sprawiedliwy sposób sprawdzenia pracy szkoły.

Rolą placówki jest przygotowanie uczniów i na tym ta rola się właściwie kończy. Sam proces sprawdzania wiedzy, organizacji egzaminu i sprawdzania prac jest całkowicie niezależny, prowadzony przy udziale obserwatorów zewnętrznych. Zakodowane arkusze maturzystów sprawdzają niezależni egzaminatorzy często na drugim końcu województwa. Wynik więc cieszy i świadczy o jakości pracy szkoły.

Dyrekcja chorzelskiego liceum zorganizowała cały system przygotowań do matur, na który składają się przede wszystkim solidna i systematyczna praca nauczycieli przedmiotów, zajęcia fakultatywne, zajęcia wyrównawcze, kilkakrotnie organizowane próbne matury, system pomocy koleżeńskiej oraz zaangażowanie nauczycieli. Cały proces wspomagany jest nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi pozyskanymi dzięki udziałowi w projektach unijnych. Patronami naukowymi szkoły są Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, które to uczelnie tegoroczni maturzyści niejednokrotnie odwiedzali, a teraz o ile oczywiście nie mają innych planów, będą mogli stać się ich studentami. Najlepszą tegoroczną maturzystką jest Monika Orzoł, która uzyskała bardzo wysokie wyniki i zostanie przedstawiona do nagrody Starosty Przasnyskiego.

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach w bieżącym roku obchodzi 65. rocznicę istnienia, której główne obchody będą miały miejsce 6 października 2017r. Ambicją Dyrekcji i Rady Pedagogicznej jest uczynienie ze szkoły na powrót kuźni młodych talentów, jaką była przed laty. Krokiem w tym kierunku, który już został uczyniony jest troska o poziom nauczania, czego wynikiem są zeszłoroczne i tegoroczne matury.

Starostwo Powiatowe

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments