100 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednorożcu.

Jubileusz 100 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednorożcu rozpoczął się od przemarszu pocztów sztandarowych i zaproszonych gości z udziałem Orkiestry Dętej do Kościoła parafialnego. O godzinie 11:00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji strażaków pod przewodnictwem kapelana ks. kanonika Andrzeja Krona, podczas której został poświęcony nowy sztandar dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednorożcu, ufundowany przez lokalną społeczność.

Po Mszy odbyła się oficjalna część uroczystości. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dh Łukasza Ciach meldunku Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego dh Bogdanowi Rzepczyńskiemu

Podniosłą chwilą było podniesienie flagi państwowej na maszt oraz hymn państwowy w wykonaniu orkiestry. Otwarcia uroczystości dokonał prezes Zarządu OSP w Jednorożcu druh Edward Mordwa przedstawiając krótki rys historyczny.

W dalszej części uroczystości dokonano wręczenia sztandaru oraz udekorowania go Złotym Znakiem Związku RP przez Wiceprzewodniczącego Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP Druha Andrzeja Wyszogrodzkiego.

Następnie przybyli goście zostali zaproszeni do ceremonii wbijania symbolicznych gwoździ sztandarowych oraz wpisywania się do Księgi Pamiątkowej

Niezwykle ważnym punktem uroczystości był moment dekoracji zasłużonych strażaków, którzy w szczególny sposób odznaczyli się swoją długoletnią, bezinteresowną, nienaganną służbą społeczną oraz znaczącym wkładem w realizację odpowiedzialnych zadań ochrony przeciwpożarowej w szeregach OSP.

Po zakończeniu uroczystego wręczania medali i odznaczeń, przedstawiciele Kapituły Statuetki Jednorożca w osobie Wójta Gminy Jednorożec Krzysztofa Stancel oraz przewodniczącej kapituły Statuetki Jednorożca Eugenii Bonalskiej wręczyli Statuetkę Jednorożca oraz pamiątkowy dyplom dh Edwardowi Mordwa – Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednorożcu ( za szczególne zasługi i znaczący wkład pracy dla rozwoju Gminy Jednorożec oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jednorożec)

Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował jednostkę OSP w Jednorożcu medalem PRO MAZOVIA, medal na ręce Prezesa dh Edwarda Mordwę wręczyła Pani Wiesława Krawczyk Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Marszałek Województwa Mazowieckiego również ufundował dla jednostki OSP w Jednorożcu nagrodę rzeczową w postaci 6 kompletów ubrań specjalnych typu NOMEX , Nagrodę wręczyła Pani Wiesława Krawczyk Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Podsumowaniem uroczystości były krótkie przemówienia zaproszonych gości.

Źródło KSRG OSP Jednorożec
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments